วิธีกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ

การค้นหาข้อมูลเพื่อกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอุดมคติให้ชัดเจนถือเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดได้สูง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีความสำคัญอย่างมากต่อนักการตลาดที่กำลังมองหาผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายของพวกเขาและต้องการปรับปรุงอัตราผลกำไรสำคัญทั้งหมด แถมยังใช้เวลาไม่นานในการเริ่มต้นอีกด้วย

การวิเคราะห์แบบเจาะลึกและการวิจัยเกี่ยวกับตลาดจะช่วยให้เห็นภาพว่าผู้ซื้อของคุณเป็นใครและช่วยให้รู้ว่าควรมุ่งเน้นความสนใจไปที่ใคร เมื่อคุณได้รับข้อมูลมากขึ้นภาพของลูกค้าในอุดมคติจะค่อย ๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในการเริ่มต้นคุณควรพิจารณาว่ามีปัจจัยใดที่ช่วยสร้างลูกค้าในอุดมคติและจะใช้ข้อมูลลักษณะผู้ซื้อให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรในแคมเปญการตลาดของคุณ

 

บุคลิกของผู้ซื้อคืออะไร (Buyer Persona)

บุคลิกของผู้ซื้อ (Buyer Persona) คือโปรไฟล์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งจะช่วยให้เข้าใจว่าลูกค้าของคุณคือใคร ซึ่งโปรไฟล์เหล่านี้จะเป็นข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลที่อธิบายลักษณะโดยละเอียด นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่ควรคำนึงถึงในการสร้างบุคลิกของผู้ซื้อ

ยกตัวอย่างเช่น เพศ อายุและสถานที่ ซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะนอกจากข้อมูลประชากรเหล่านี้ก็ยังมีข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาอีกมากมายเช่นกัน

โดยคุณต้องพิจารณาการเดินทางของลูกค้ากับแบรนด์ของคุณ ว่าปัญหาและความต้องการของพวกเขาคืออะไรและเป้าหมายที่พวกเขาหวังจะบรรลุคืออะไร

เนื่องจากเป้าหมายหลักของการสร้างบุคลิกของผู้ซื้อคือเพื่อให้สามารถกำหนดลักษณะลูกค้าหลักของคุณได้อย่างชัดเจน ซึ่งการสร้างบุคลิกของผู้ซื้อจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เช่นคุณจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าลูกค้าของคุณคือใครดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

จากนั้นคุณจะสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้นโดยมุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของพวกเขา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในเรื่องการตลาด, การขาย,และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงทำให้ความสามารถของปัจจัยเหล่านี้เสริมประสิทธิภาพให้กับธุรกิจโดยช่วยลดค่าใช้จ่ายและดึงดูดลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพสูงขึ้น

 

คุณสามารถสร้างบุคลิกของผู้ซื้อได้หลายแบบหรือไม่?

เป็นไปได้ยากที่ธุรกิจจะมีลูกค้าเพียงกลุ่มเดียว เมื่อลองพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่ากลุ่มลูกค้ามีความหลากหลาย ซึ่งการมีบุคลิกผู้ซื้อหลายแบบก็ดูสมเหตุสมผล เพราะท้ายที่สุดแล้วบุคลิกผู้ซื้อก็จะกลายมาเป็นโปรไฟล์ลูกค้าหลักหรือลูกค้าที่มีคุณภาพของคุณนั่นเอง

แต่กับบางสถานการณ์อาจจะเหมาะกว่าถ้ามีบุคลิกผู้ซื้อเพียงแบบเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าหรือบริการที่คุณนำเสนอ รวมถึงอุตสาหกรรมของคุณด้วย อย่างไรก็คุณควรนำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

มิฉะนั้นคุณอาจเสียโอกาสในการขายไปได้ เพราะธุรกิจส่วนใหญ่จะสร้างบุคลิกผู้ซื้อไว้หลายแบบ

 

แล้วจะสร้างบุคลิกผู้ซื้อให้กับธุรกิจได้อย่างไร ?

บุคลิกของผู้ซื้อจะเฉพาะเจาะจงตามประเภทธุรกิจธุรกิจอาจมีบางส่วนที่คล้ายกับบุคลิกผู้ซื้อของธุรกิจอื่น ๆ แต่ก็จะไม่เหมือนกันทุกอย่าง ดังนั้นคุณจะต้องสร้างบุคลิกผู้ซื้อของคุณ ขึ้นมาเองโดยมีคำถามว่า จะสร้างบุคลิกของผู้ซื้อให้มีลักษณะอย่างไร?

ในการเริ่มต้นคุณจะต้องทำการศึกษาตลาด มองภาพรวมอุตสาหกรรมและคู่แข่งของคุณให้กว้างขึ้น ถ้าคุณมีข้อมูลเพียงพอ มีลูกค้าของคุณเอง ก็สามารถขอสัมภาษณ์พวกเขาเกี่ยวกับสินค้าของคุณได้อีกด้วย ที่กล่าวมานี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุลูกค้าในอุดมคติได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและจะช่วยให้คุณเห็นภาพของพวกเขาได้ง่ายยิ่งขึ้น

เราได้พูดถึงแง่มุมต่าง ๆที่ช่วยในการสร้างบุคลิกของผู้ซื้อ โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเพศ, อายุ, สถานที่, และรายได้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางวิชาชีพของพวกเขาเช่นตำแหน่งงาน, อุตสาหกรรมที่พวกเขาทำงาน, และทักษะพิเศษที่พวกเขามี

สุดท้ายการสร้างบุคลิกของผู้ซื้อขึ้นอยู่กับการหารูปแบบหรือลักษณะลูกค้าของคุณกับธุรกิจอื่น ๆที่เหมือนกัน โดยรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการสร้างภาพลูกค้าในอุดมคติ

 

การนำไปพัฒนาต่อ

เพื่อให้สามารถระบุบุคลิกผู้ซื้อได้จริง ๆ คุณจะต้องมองลึกลงไปในจิตใจของลูกค้า ค่านิยมของพวกเขาคือจุดเริ่มต้นที่ดี จากนั้นมองหาเป้าหมายและความท้าทายที่พวกเขาเผชิญ เพราะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ

ถัดมายังคงมีคำถามที่คุณต้องตอบ คือบุคคลเหล่านี้ได้รับข้อมูลจากที่ไหน? พวกเขาบริโภคสื่อประเภทใด? พวกเขาใช้โซเชียลมีเดียใดเป็นพิเศษหรือไม่? คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการกำหนดเป้าหมายในภายหลัง

สุดท้ายนี้คุณควรพิจารณาถึงประเภทลูกค้าที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง บางทีอาจจะยากเกินไปที่จะจัดการกับพวกเขาหรือต้องทุ่มงบในการดูแลมากเกินไป ประเด็นนี้มีความสำคัญมากพอ ๆ กับปัจจัยที่กล่าวถึงข้างต้น

การค้นหาคำตอบจะช่วยให้คุณเห็นภาพบุคลิกของผู้ซื้อเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างรวดเร็ว

บุคลิกผู้ซื้อนำไปใช้ในการตลาดอย่างไร?

จากที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าบุคลิกของผู้ซื้อคืออะไร แต่ยังไม่ได้กล่าวถึงวิธีการนำไปใช้กับธุรกิจของคุณ เราจะมาดูกันว่าผู้ซื้อตัดสินใจซื้ออย่างไรและทำไมถึงตัดสินใจซื้อ

จากคำถามที่ว่าผู้ซื้อตัดสินใจซื้ออย่างไร มีคำตอบที่ค่อนข้างเรียบง่ายถ้าดูแบบผิวเผิน บ่อยครั้งคุณจะพบว่าพวกเขาต้องการสินค้าหรือบริการที่เสนอเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาจเป็นการเปลี่ยนสไตล์ของพวกเขาด้วยการซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือการเพิ่มยอดขายด้วยการสร้างร้านค้าบนแพลตฟอร์มการตลาด

สิ่งที่น่าสนใจคือคำถามที่ว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกคุณมากกว่าคู่แข่ง? พวกเขาพบสินค้าของคุณได้อย่างไร ซึ่งกระบวนการนี้มีตัวแปรมากมายที่เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจซื้อ

บางทีคุณอาจให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือธุรกิจที่มีชื่อเสียง อาจช่วยให้เขาเจอบทความของคุณ นี่คือจุดที่บุคลิกของผู้ซื้อมีประโยชน์มาก เพราะให้โอกาสคุณในการพิจารณาว่าเหตุใดผู้ซื้อแต่ละประเภทจึงตัดสินใจเลือกคุณมากกว่าผู้อื่น

หลังจากนั้นคุณก็สามารถนำบุคลิกผู้ซื้อไปใช้ประโยชน์ได้

 

การนำบุคลิกผู้ซื้อมาใช้ในแคมเปญของคุณ

ตอนนี้เราสามารถนำบุคลิกผู้ซื้อมาปรับใช้ในการตลาดได้ซึ่งวิธีที่ชัดเจนที่สุดคือการสร้างเนื้อหาที่กำหนดเป้าหมายไปที่พวกเขา โดยขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของบุคลิกผู้ซื้อของคุณ และสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาของคุณให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขามากขึ้น

รวมไปถึงแพลตฟอร์ม (โซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ข่าว), น้ำเสียง (เชื่อถือได้หรือเป็นมิตร), จุดประสงค์ของเนื้อหา (เพื่อการศึกษาหรือเชิงวิเคราะห์), และภาษาที่ใช้ (ศัพท์แสลงหรือภาษาพูด) ยิ่งคุณสร้างบุคลิกผู้ซื้อได้ละเอียดมากเท่าไหร่คุณก็สามารถปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับพวกเขาได้มากขึ้นเท่านั้น

ตัวอย่างระดับพื้นฐาน เช่นการรู้ว่าลูกค้าหลักของคุณอยู่ในช่วงวัยรุ่นหรือวัยยี่สิบต้น ๆ หมายความว่าคุณสามารถรวมช่องทางการขายอย่าง TikTok เข้ามาในแคมเปญการตลาดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับที่ลึกขึ้นคุณสามารถใช้ประโยชน์จากบุคลิกของผู้ซื้อเพื่อพัฒนาเนื้อหาหรือแม้แต่สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ดีขึ้น

อีกวิธีหนึ่งในการรวมบุคลิกของผู้ซื้อเข้ากับการตลาดของคุณคือการระบุปัญหาของลูกค้า การระบุและดำเนินการกับสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้การซื้อของพวกเขายากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง รวมถึงความสามารถในการช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายหรือแม้แต่แสดงว่าคุณเข้าใจพวกเขาก็ตาม

ทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณจะสามารถช่วยพวกเขาได้อย่างไร และจะนำเราไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างโอกาสในการขาย บ่อยครั้งที่ธุรกิจตกอยู่ในกับดักเพราะมักมุ่งเน้นสิ่งที่นำเสนอแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ลูกค้าต้องการจริง ๆ การกระทำนี้อาจทำให้พลาดการขายจำนวนมาก

ความคุ้นเคยและความไว้วางใจมีความสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อสินค้า วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าคือการแสดงความเข้าใจและความห่วงใยในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ในแง่นี้บุคลิกของผู้ซื้อจะช่วยให้คุณเข้าถึงความพยายามทางการตลาดของคุณด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นลูกค้ามากขึ้น

 

เริ่มสร้างบุคลิกผู้ซื้อสำหรับธุรกิจของคุณ

ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะใช้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพนี้เป็นกลยุทธ์การตลาดหรือแม้แต่ด้านอื่น ๆ ในธุรกิจของคุณ ความเป็นจริงการมีข้อมูลของลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับบุคลิกผู้ซื้อของคุณ

ทุกคนสามารถสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่จะมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางการตลาดของคุณ อย่างไรก็ตามการสร้างบุคลิกของผู้ซื้อโดยพิจารณาถึงคุณค่า, ความกลัว, เป้าหมาย, และความท้าทายของลูกค้าแต่ละรายทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์ในธุรกิจของคุณในทุกแง่มุมได้นั้นต้องใช้เวลาและการวิจัยอย่างมากเพื่อให้สมบูรณ์แบบ

Tek Def ประสบความสำเร็จในการพัฒนาบุคลิกของผู้ซื้อในเชิงลึกซึ่งช่วยกำหนดแนวทางของธุรกิจให้กับลูกค้าได้ หากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากการใช้จ่ายทางการตลาดของคุณให้มากขึ้นและสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า ติดต่อเราวันนี้ เราจะช่วยค้นหาว่าใครคือลูกค้าเป้าหมายของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Select your currency
THB บาท ไทย