วิธีดึงดูดความสนใจผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและทําให้พวกเขากลับมาใช้บริการเรื่อยๆ

The way to grab attention of potential customers

ทําไม Lead Generation ถึงความสําคัญกับธุรกิจของคุณ

ในยุคที่โลกดิจิทัลเป็นใหญ่นั้น การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานถือเป็นเรื่องที่สําคัญ ซึ่งในปัจจุบันมีช่องทางและวิธีที่หลากหลายให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการโฆษณาและช่องทางโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยในการเชื่อมต่อธุรกิจกับกลุ่มเป้าหมาย โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถทําการปรับแต่งได้ตามที่ผู้เลือกใช้ต้องการ

 

Lead Generation คืออะไร?

Lead Generation ถือเป็นหนึ่งในกลไกที่ดีที่สุดในด้านธุรกิจ ซึ่ง Lead Generation ไม่เพียงเป็นกระบวนการในการค้นหาแต่ยังเป็นกระบวนการในการเพิ่มกลุ่มลูกค้าให้กับธุรกิจของคุณได้

the most important mechanisms in generate potential customers

Lead คืออะไร?

เมื่อพิจารณาถึงความหมายแล้ว “Lead” คือชื่อที่ใช้เรียกกลุ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่แสดงความสนใจต่อธุรกิจของคุณ โดยเฉพาะเมื่อมีการสร้างช่องทางการติดต่อระหว่างคุณและพวกเขาโดยช่องทางเหล่านี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นการสื่อสารโดยตรงเสมอไป แต่สามารถเริ่มต้นจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้

Click here to subscribe
 

ทำไม Lead Generation ถึงสำคัญ?

เหตุที่ Lead Generation มีความสําคัญก็เนื่องจากว่ามีการทํางานที่เป็นกระบวนการและมีโครงสร้างที่สามารถนําลูกค้ามาหาคุณได้ โดยธรรมชาติแล้วว่าที่ลูกค้าคือผู้ใช้งานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะของฐานลูกค้าปัจจุบันหรือมีการตอบสนองต่อการตลาดของคุณ

 

ประเภทผู้เข้าชมเว็บไซต์

Three type of potential customers journey

 • ผู้เข้าชมที่ไม่รู้จักสินค้าของคุณ ( Cold Traffic )
 • ผู้เข้าชมที่เคยเห็นหรือรู้จักสินค้าของคุณ ( Awareness Stage Traffic )
 • ผู้เข้าชมที่รู้จักสินค้าของคุณเป็นอย่างดี ( Buy Mode Traffic )

 

การพัฒนาแบบแผน Lead Generation

ธุรกิจส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยกับแบบแผนการขายที่มีลักษณะเป็นกรวย (Funnel) หากพูดอย่างง่าย ๆ ปากกรวยหรือด้านที่กว้างที่สุดคือช่องทางที่ผู้เข้าชมทั้งหมดของคุณเข้าไป กรวยจะมีขนาดเล็กลงไปตามระดับซึ่งแสดงถึงการลดลงของจํานวนผู้เข้าชมเนื่องจากคุณสมบัติที่คุณได้กําหนดไว้ ผู้เข้าชมที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะเปลี่ยนจากระดับการรับรู้และเกิดความสนใจไปสู่ระดับการพิจารณาและตัดสินใจซื้อ

 

ระดับขั้นตอนของ Lead Generation

defining stages in generate potential customers

 • การดึงดูด (Attraction)
 • การมีปฏิสัมพันธ์ (Engagement)
 • การเปลี่ยนแปลง (Conversion)

 

วิธีการสร้างกลุ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

1. เข้าใจลักษณะผู้ซื้อของคุณ
2. ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
3. สร้างคอนเทนต์เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์
4. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
5. รวบรวมรายละเอียดการติดต่อ
6. คุณสมบัติของว่าที่ลูกค้า
 

สิ่งที่ควรทําหลังจากการทําการตลาดแบบ Lead Generation

การดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสานต่อความสัมพัธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ควรทําถัดมา เพราะถึงแม้วาคุณจะไดผลตอบรับที่ดีจากการเพิ่มจํานวนลูกค้า แต่ถ้าคุณไม่ได้ให้ประสบการณ์ที่ดีกับพวกเขาอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าพวกเขาก็มีแนวโนมที่จะค่อย ๆ หายไป ในความเป็นจริงแล้วลูกค้าที่ได้รับการดูแลเป็นอยางดีจะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้ถึง 20 เปอรเซ็นต์

วิธีการบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หลังจากที่คุณทำการตั้งค่าและสร้างแคมเปญการตลาดแบบ Lead Generation แล้ว คุณคงอยากรู้ถึงวิธีการที่นํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วย กระบวนการดูแลลูกค้าที่กําหนดไว้อยางดีนั้นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทีเดียว ถึงอยางนั้นก็ยังมีแนวทางปฏิบัติที่ดีบางแนวทางที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ดาวน์โหลดอีบุ๊คด้านล่างเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างกลยุทธ์การทําการตลาดแบบ Lead Generation ไปกับ Tek Def

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาถึงตอนนี้คุณได้เข้าใจถึงความสําคัญของ Lead Generation ที่เป็นส่วนพื้นฐานสำคัญของการตลาดและการขายของคุณ ทั้งยังเป็นรากฐานของกลยุทธ์การตลาดแบบดึงดูดที่ช่วยระบุและเปลี่ยนว่าที่ลูกค้ามาเป็นลูกค้าที่พร้อมทําการซื้อ

ดาวน์โหลดอีบุ๊คด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดที่เราได้กล่าวถึงในบทความนี้ เรารับรองว่าคุณจะไปผิดหวัง อย่าปล่อยไว้นานเพราะคุณอาจกำลังเสียโอกาสในการเพิ่มยอดขายอยู่

  GET YOUR 16 PAGES FULL GUIDE TODAY TO ACHIEVE THE BEST LEAD GENERATION RESULTS!

  book

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Select your currency
  THB บาท ไทย