พัฒนาแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์ เพื่อสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับธุรกิจของคุณ


สร้างการตระหนักถึงแบรนด์เพื่อให้ลูกค้าจดจำคุณได้ผ่านการสื่อสาร ให้พวกเขารับรู้ถึงเอกลักษณ์เฉพาะของธุรกิจที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและโดดเด่นกว่าคู่แข่ง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความภักดีจากลูกค้าไปจนถึงคู่ค้าทางธุรกิจ

สร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์

Estimated Brand Identity costs

Design Service

Type of logo

$750 – $1,650

Logo Style

$300 – $650

Color Scheme for company/logo

$350

Brand guidelines created

$750

App icon

$600

Additional assets created with your logo
(Business cards)

$500

ลดความเสี่ยงในการถูกจดจำว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่เป็นมืออาชีพในการเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า โดยการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่มีคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยม, กลุ่มเป้าหมาย และสถานะทางธุรกิจของคุณ เพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดกลุ่มผู้ที่มีรสนิยมเหมือนกัน ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งจะช่วยเอื้อในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างดี

ลูกค้ากว่า 86 เปอร์เซ็นต์ได้กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือคือปัจจัยหลักที่พวกเขานำมาประกอบการตัดสินใจในการร่วมงานกับแต่ละแบรนด์ ด้วยเหตุนี้คุณควรแสดงให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์ให้ได้

จากผลสำรวจมีการเปิดเผยข้อมูลว่าลูกค้ากว่า 81 เปอร์เซ็นต์ต้องการเห็นถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์ก่อนที่พวกเขาจะทำการซื้อสินค้าจากแบรนด์นั้นๆ เสมอ

ดังนั้นการใช้สีที่มีเอกลักษณ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำมากขึ้นถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความสนใจธุรกิจของคุณได้ในระยะเวลาเพียง 0.05 วินาทีเท่านั้น

ทั้งนี้การโปรโมตแบรนด์อย่างสม่ำเสมอนั้นถือเป็นอีกช่องทางที่ช่วยให้รายได้เพิ่มขึ้นถึง 33 เปอร์เซ็นต์ และถ้าหากว่าคุณมีธุรกิจ นั่นก็หมายความว่าคุณมีแบรนด์อยู่แล้ว ดังนั้นการตัดสินใจทุกอย่างต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้ว

ร่วมงานกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบของเรา เพื่อสรรค์สร้างโลโก้และอัตลักษณ์ของธุรกิจให้เป็นที่น่าจดจำ เพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ของคุณ

โดยทีมของเราสามารถช่วยปรับแต่งโลโก้ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะได้ และเราอยากจะถือโอกาสนี้ในการช่วยออกแบบสินทรัพย์ทางการตลาดรวมทั้งแพ็คเกจของคุณด้วย

ขั้นตอนที่ 1 | วิเคราะห์ธุรกิจ

เราจะเริ่มจากวิเคราะห์ธุรกิจของคุณเพื่อช่วยกำหนดระดับการสนับสนุนที่จำเป็น โดยจะรวมไปถึงการตรวจสอบเว็บไซต์, กลยุทธ์การตลาดปัจจุบัน และเป้าประสงค์ที่คุณคาดว่าจะบรรลุ

ขั้นตอนที่ 2 | วางแผนงบประมาณ

เราจะช่วยในการจัดการแผนงบประมาณ เพื่อให้แน่ใจได้ว่างบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปนั้นจะคุ้มค่าที่สุด และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่างบประมาณทั้งหมดถูกใช้จ่ายไปกับส่วนไหนบ้าง

ขั้นตอนที่ 3 | การใช้ชุดสี

ทีมของเราจะทำการติดต่อคุณเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโทนสี (ถ้ามี) ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการออกแบบเว็บไซต์รวมทั้งประกอบการออกแบบส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจ และในกรณีที่คุณไม่มีชุดสีสำหรับธุรกิจ ทางเรายินดีที่จะทำการออกแบบและสร้างชุดสีที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณให้

ขั้นตอนที่ 4 | แนวทางการสร้างแบรนด์

เมื่อคุณได้ชุดสีที่ต้องการแล้ว เราจะช่วยคุณสร้างแนวทางในการทำให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญเนื่องจากจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจของคุณเข้าใจถึงกฎและการนำแต่ละองค์ประกอบของแบรนด์ไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 5 |  การออกแบบโลโก้

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบของเราจะช่วยคุณออกแบบโลโก้โดยรวมองค์ประกอบที่สะท้อนถึงธุรกิจของคุณ เช่น โทนสี, วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยม เป็นต้น หรือในกรณีที่คุณมีโลโก้อยู้แล้ว เราก็สารมารถช่วยคุณออกแบบและปรับปรุงโลโก้ให้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 6 | สินทรัพย์อื่น ๆ

ในกรณีที่คุณต้องการสินทรัพย์เพิ่มเติม อย่างเช่น นามบัตร ทางเราก็ยินดีที่จะทำการออกแบบสินทรัพย์เหล่านั้นให้คุณ!

 • ประเภทโลโก้
 • ลักษณะโลโก้
 • โทนสีที่เหมาะสมกับบริษัทและโลโก้
 • การสร้างแนวทางที่ทำให้แบรนด์เป็นที่น่าจดจำ
 • สัญลักษณ์สำหรับแอปพลิเคชัน
 • สินทรัพย์อื่น ๆ ที่ใช้โลโก้ประกอบการออกแบบ ( เช่น นามบัตร อื่น ๆ )

คุณช่วยเราได้โดยการแบ่งปันแนวคิด และกำหนดเป้าประสงค์ที่คุณเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจ โดยเราจะช่วยวิเคราะห์ธุรกิจและแผนงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณและให้การสนับสนุนอย่างดีที่สุดที่คุณคาดหวังจากคู่ค้าทางธุรกิจ

 • แจ้งทุก ๆ ความต้องการของคุณกับเรา

         แบ่งปันแนวคิดที่สร้างสรรค์และปัญหาของคุณกับเรา โดยทีมมืออาชีพของเราจะช่วยวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับธุรกิจ

 • เซ็นสัญญา

         การทำสัญญาร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็นในการเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่ดี เมื่อสัญญาเสร็จสมบูรณ์เราจะส่งไปให้คุณเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง และทำการลงนามเมื่อคุณพึงพอใจ

 • สร้างแผนการทำงาน

         ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการติดต่อคุณ เพื่อพูดคุยและให้คำแนะนำแนวทางในการสร้างแผนงานที่ดี ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

 • การใช้กลยุทธ์

        ทีมงานที่ทุ่มเทของเราจะทำงานร่วมกับคุณในการเริ่มออกแบบ, สร้างแผนงาน, การใช้กลยุทธ์, ดำเนินแผนงาน และคอยติดตามผลอย่างใกล้ชิด

 • ติดตามผล

         ผลลัพธ์ที่ทันสมัยจะถูกรายงาน ซึ่งคุณจะเห็นได้ถึงประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นหลังจากดำเนินตามแผนงาน

รับใบเสนอราคาบริการ Brand Identity
ด้วยระบบคำนวณของเรา

ใช้แถบเลื่อนด้านล่างเพื่อระบุความต้องการของคุณ จากนั้นคลิกปุ่ม “คำนวณราคา” เพื่อรับใบเสนอราคาฟรีทันที

ระบบจะแสดงการคำนวณราคาทั้งต่ำและสูงในแต่ละหมวดหมู่บริการ ดังนั้นคุณจะได้รับรายละเอียดโดยรวมที่อธิบายถึงค่าใช้จ่ายคร่าวๆในการสร้างเว็บไซต์

Type of Logo
 
Logo Style
 
Colour Scheme for Company/Logo
 
Brand Guidelines Creation
 
App icon
 
Additional assets created with your logo (Business cards)
 

ปรึกษาการกำหนดแผนงาน BRAND IDENTITY ส่วนบุคคล,
กรุณากรอกรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง …

  พร้อมปรึกษากับนักการตลาดของเราหรือยัง? ติดต่อเราเลย
  โทร. +66 (0)33-032317